หนังสือชุมชนจินตกรรม

on 12 มี.ค. 2011 in กิจกรรม

กำหนดการ  ตลาดวิชา มหาวิทยาลัยชาวบ้าน “ว่าด้วย ชุมชน ศิลปะและชาตินิยม”

เปิดตัวหนังสือ ชุมชนจินตกรรม ของ ศ.เบเนดิก แอนเดอร์สัน

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๒

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

ณ ห้อง ศศ ๒๐๑ ชั้น ๒ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

อ่านต่อ