สัมมนาประจำปี 2553 แม่น้ำโขง ณ นครพนม II

on 08 มี.ค. 2011 in 2553/2010 The Mekong

การสัมมนาวิชาการประจำปี 2553

แม่น้ำโขง ณ นครพนม II

Social and Economic Corridors of the Mekong Basin

วันพฤหัสบดีที่ 21 – วันศุกร์ที่  22  ตุลาคม  2553

ณ โรงแรมนครพนม ริเวอร์วิว  จังหวัดนครพนม

ลงพื้นที่ภาคสนาม

เวียงจัน 450 ปี –  ฮานอยพันปี

Vientiane 1560-2010 – Hanoi 1010 – 2010

วันเสาร์ 23  – วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553 (6 วัน/5 คืน)

ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

วิทยากรท้องถิ่น และวิทยากรพิเศษ :  ดร.ชาญวิทย์  เกษตรศิริ และคณะ

อ่านต่อ