สัมมนาประจำปี 2552 รัฐชาติ-พรมแดน : ความขัดแย้งและข้อยุติบนเส้นทางสันติภาพอาเซียน

on 08 มี.ค. 2011 in 2552/2009 Nation-State

งานสัมมนาวิชาการ-Seminar

รัฐชาติ พรมแดน: ความขัดแย้งและข้อยุติ บนเส้นทางสันติภาพอาเซียน

Nation-states and Their Borders: Conflicts and Resolutions

ศุกร์ 27 พฤศจิกายน 2552 Fr. 27 November 2009

ณ หอประชุมใหญ่  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  ตลิ่งชัน กรุงเทพ

Princess Sirindhorn Anthropology Center, Bangkok

อ่านต่อ