สัมมนาประจำปี 2548 30 ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน 600 ปี ซำปอกง/เจิ้งเหอ กับอยุธยาและอุษาคเนย์

ดาวน์โหลดเอกสารสรุปการสัมนาวิชาการ
30 ปีความสัมพันธ์ไทย-จีน 600 ปีซำปอกง/เจิ้งเหอกับอยุธยาและอุษาคเนย์
ปก
สารบัญ
หน้า 1-39
หน้า 40-51
หน้า 52-89
หน้า 90-147
หน้า 148-195
หน้า 196-265
หน้า 266-320

การแสดงความเห็นถูกปิด