หนังสือชุมชนจินตกรรม

on 12 มี.ค. 2011 in กิจกรรม

กำหนดการ  ตลาดวิชา มหาวิทยาลัยชาวบ้าน “ว่าด้วย ชุมชน ศิลปะและชาตินิยม”

เปิดตัวหนังสือ ชุมชนจินตกรรม ของ ศ.เบเนดิก แอนเดอร์สัน

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๒

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

ณ ห้อง ศศ ๒๐๑ ชั้น ๒ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

อ่านต่อ

สัมมนาประจำปี 2553 แม่น้ำโขง ณ นครพนม II

on 08 มี.ค. 2011 in สัมมนาประจำปี 2553

การสัมมนาวิชาการประจำปี 2553

แม่น้ำโขง ณ นครพนม II

Social and Economic Corridors of the Mekong Basin

วันพฤหัสบดีที่ 21 – วันศุกร์ที่  22  ตุลาคม  2553

ณ โรงแรมนครพนม ริเวอร์วิว  จังหวัดนครพนม

ลงพื้นที่ภาคสนาม

เวียงจัน 450 ปี -  ฮานอยพันปี

Vientiane 1560-2010 – Hanoi 1010 – 2010

วันเสาร์ 23  – วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553 (6 วัน/5 คืน)

ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

วิทยากรท้องถิ่น และวิทยากรพิเศษ :  ดร.ชาญวิทย์  เกษตรศิริ และคณะ

อ่านต่อ

สัมมนาประจำปี 2552 รัฐชาติ-พรมแดน : ความขัดแย้งและข้อยุติบนเส้นทางสันติภาพอาเซียน

on 08 มี.ค. 2011 in สัมมนาประจำปี 2552

งานสัมมนาวิชาการ-Seminar

รัฐชาติ พรมแดน: ความขัดแย้งและข้อยุติ บนเส้นทางสันติภาพอาเซียน

Nation-states and Their Borders: Conflicts and Resolutions

ศุกร์ 27 พฤศจิกายน 2552 Fr. 27 November 2009

ณ หอประชุมใหญ่  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  ตลิ่งชัน กรุงเทพ

Princess Sirindhorn Anthropology Center, Bangkok

อ่านต่อ

สัมมนาประจำปี 2551 โลกของอิสลามและมุสลิมในอุษาคเนย์

on 08 มี.ค. 2011 in สัมมนาประจำปี 2551

สัมมนาวิชาการประจำปี- Seminar

โลกของอิสลามและมุสลิมในอุษาคเนย์

The Islamic World and Muslims in Southeast Asia

วันศุกร์ที่ 27- เสาร์ที่ 28 มีนาคม 2552 /28-29 March 2009

ณ โรงแรม ทวิน โลตัส นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

Twin Lotus Hotel-Nokhon Sithammarat, Siam (Thailand)

ภาคสนาม อารยธรรมเพื่อนบ้าน ” ลังกาวี” ประเทศมาเลเซีย Langkawi Malaysia

อาทิตย์ 29 – จันทร์ 30 มีนาคม 2552 /29-30 March 2009

อ่านต่อ

สัมมนาประจำปี 2550 120 ปี ความสัมพันธ์การทูตไทย-ญี่ปุ่น : เอเชียตะวันออกกับอุษาคเนย์ (2430-2550)

on 08 มี.ค. 2011 in สัมมนาประจำปี 2550

สัมมนาวิชาการ Symposium

120 ปี ความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น: เอเชียตะวันออกกับอุษาคเนย์ (2430-2550)

120 Anniversary: Thai-Japanese Diplomatic Relations (1887-2007)

ศุกร์/Fri 23 พฤศจิกายน/November  2550/2007

ณ โรงแรม พูลแมน  กรุงเทพ คิง  เพาเวอร์  ซอยรางน้ำ  กรุงเทพฯ

Hotel Pullman Bangkok King Power

อ่านต่อ

สัมมนาประจำปี 2549 ลุ่มน้ำโขง : วิกฤติ การพัฒนา และทางออก

on 08 มี.ค. 2011 in สัมมนาประจำปี 2549

ดาวน์โหลดเอกสารสรุปการสัมนาวิชาการ
ลุ่มน้ำโขง : วิกฤต การพัฒนา และทางออก
หน้า 1-142
หน้า 143-208
หน้า 292-311
หน้า 312-313
หน้า 314-315
หน้า 316-343
หน้า 344-362
หน้า 363-418
หน้า 419-489
หน้า 490-505
หน้า 506-514

สัมมนาประจำปี 2548 30 ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน 600 ปี ซำปอกง/เจิ้งเหอ กับอยุธยาและอุษาคเนย์

on 08 มี.ค. 2011 in สัมมนาประจำปี 2548

ดาวน์โหลดเอกสารสรุปการสัมนาวิชาการ
30 ปีความสัมพันธ์ไทย-จีน 600 ปีซำปอกง/เจิ้งเหอกับอยุธยาและอุษาคเนย์
ปก
สารบัญ
หน้า 1-39
หน้า 40-51
หน้า 52-89
หน้า 90-147
หน้า 148-195
หน้า 196-265
หน้า 266-320

สัมมนาประจำปี 2547 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครบรอบ 200 ปี

on 08 มี.ค. 2011 in สัมมนาประจำปี 2547

ดาวน์โหลดเอกสารสรุปการสัมนาวิชาการ
พระเจ้ากรุงสยาม กับ เซอร์จอห์น เบาว์ริง

สัมมนาประจำปี 2546 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 150 ปี

on 08 มี.ค. 2011 in สัมมนาประจำปี 2546


รัชกาลที่ 5 : สยามกับอุษาคเนย์และชมพูทวีป

สัมมนาประจำปี 2545 สุวรรณภูมิ : ผู้คนและแผ่นดิน

on 08 มี.ค. 2011 in สัมมนาประจำปี 2545

ดาวน์โหลดเอกสารสรุปการสัมนาวิชาการ
สุวรรณภูมิ : ผู้คนและแผ่นดิน