ติดต่อมูลนิธิ

textbookoffice
มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
413/38 ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

Social Sciences and Humanities Textbooks Foundation
413/38 Arun-amarin Road, Bangkok 10700, Thailand


Tel. 0-2424-5768, 0-2433-8713
Fax. 0-2433-8713
website: http://www.textbooksproject.org