ประวัติศาสตร์นอกตำรา จากสยามเป็นไทย: นามนั้นสำคัญมากฉะนี้หรือ?ประวัติศาสตร์นอกตำรา
จากสยามเป็นไทย: นามนั้นสำคัญมากฉะนี้หรือ?

Form Siam to Thailand: What in a name?

VCD: Bird’s Eye View
narrated by Somrit Luechai / Adisak Srisom
English Subtitle by Benedict Anderson