เชิญร่วมงานเสวนา : การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ

on 03 ธ.ค. 2018 in ไม่มีหมวดหมู่

เชิญร่วมงานเสวนา / เปิดตัวหนังสือ – Book launch

การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ
Thailand : The Politics of Despotic Paternalism

ทักษ์ เฉลิมเตียรณ เขียน
พรรณี ฉัตรพลรักษ์ – ม.ร.ว.ประกายทอง สิริสุข – ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ – พงษ์เลิศ พงษ์วนานต์ แปล

อังคาร 18 ธันวาคม / Thu 18 Dec 2018
เวลา 13.00 – 16.30 / 1 – 4.30 pm.
ณ ห้อง ร.103 / Room 103
คณะรัฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ / Faculty of Political Science, TU. Thaprachan
————————

12.30-13.00 ลงทะเบียน
13.15-13:30 กล่าวเปิดงานโดย: ศ.เกียรติคุณ เพ็ชรี สุมิตร
13.30-14.00 ปาฐกถานำ โดย วีระ ธีระภัทรานนท์

14.00-16.00 เสวนา “การเมืองไทยกับระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ”
ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ รัฐศาสตร์ ม.รังสิต
เวียงรัฐ เนติโพธิ์ รัฐศาสตร์ จุฬา
ดุลยภาค ปรีชารัชช ศิลปศาสตร์ มธ.
ประจักษ์ ก้องกีรติ รัฐศาสตร์ มธ. ดำเนินรายการ

16.00-16.30 ปัจฉิมกถา โดย ทักษ์ เฉลิมเตียรณ
16.30-16.40 กล่าวปิดงานโดย ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดโดย/Host – ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมกับ – มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

หมายเหตุ
– ในวันงานจำหน่ายหนังสือราคาพิเศษสุด
– ติดต่อสอบถาม / – มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Tel. 02-424-5768, 02-433-8713,
E-mail: textbooksproject@gmail.com
Line@ : @eey2061v

– ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Tel. 0-2613-2309
https://www.facebook.com/pg/DJC.Center/

พระเจ้าตากสินมหาราช – การกู้บ้านกู้เมือง และความสัมพันธ์กับล้านนา

on 21 ก.พ. 2018 in ไม่มีหมวดหมู่

ขอเชิญเข้าร่วม
โครงการบรรยายสาธารณะ (และฝึกอบรม)
Public Lectures (and Training Program)

พระเจ้าตากสินมหาราช – การกู้บ้านกู้เมือง และความสัมพันธ์กับล้านนา
King Taksin the Great of Thonburi and His Relations with Lanna

ศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 / Friday 23 February 2018
ณ ห้องโอฬารโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / Lampang Rajabhat University

และลงพื้นที่ภาคสนาม
วัดพระธาตุลำปางหลวง- พระธาตุวัดปงยางคก
บ้านของหลุยส์ ที.เลียวโนเวนส์ – บ้านนายห้างป่าไม้บริษัทแองโกลสยาม

เสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
วิทยากร ศ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ผศ.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://goo.gl/YorCm1
แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม : https://goo.gl/GT5r9i

อ่านต่อ