สัมมนาประจำปี 2551 โลกของอิสลามและมุสลิมในอุษาคเนย์

on 08 มี.ค. 2011 in 2551/2008 โลกของอิสลาม

สัมมนาวิชาการประจำปี- Seminar

โลกของอิสลามและมุสลิมในอุษาคเนย์

The Islamic World and Muslims in Southeast Asia

วันศุกร์ที่ 27- เสาร์ที่ 28 มีนาคม 2552 /28-29 March 2009

ณ โรงแรม ทวิน โลตัส นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

Twin Lotus Hotel-Nokhon Sithammarat, Siam (Thailand)

ภาคสนาม อารยธรรมเพื่อนบ้าน ” ลังกาวี” ประเทศมาเลเซีย Langkawi Malaysia

อาทิตย์ 29 – จันทร์ 30 มีนาคม 2552 /29-30 March 2009

อ่านต่อ