ตามเส้นทางสู่สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

Our letter doesn’t constitute a diagnosis. ESA letter would be the letter from the accredited wellness expert that has been in control of your emotional or mental disorder therapy. An ESA getesa.com letter for housing does not need to be within a particular timeframe.

Letter is going to be emailed in a PDF file with regular processing. Your ESA letter is going to be respected by airlines, landlords, and so on, but only as long as it’s supported through an actual, state-licensed doctor. There are 3 different kinds of letters for ESA dogs that are all for different purposes and each of them must be issued by a mental health professional.

เนื่องในโอกาสครบรอบ 250 ปี: 2310-2560 การเสียกรุงศรีอยุธยา

กับ การสถาปนากรุงธนบุรี

The Fall of Ayutthaya and the Rise of Thonburi: 1767-2017

 

ตามเส้นทางสู่สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ณ แต้จิ๋ว ซัวเถา และทัศนศึกษานครโล่วหยาง ของราชวงศ์ฮั่น

กับ นครซีอาน ของราชวงศ์ถัง

ตามรอยพระถังซัมจั๋ง จุดเริ่มต้นเส้นทางสายแพรไหม

 

 

King Taksin’s Tomb and Louyang-Xian
ทัศนศึกษาสุสานพระเจ้าตากสินมหาราช

ซัวเถา (Shantuo)–เท่งไฮ่ (Chenghai)–

เจิ้งโจว (Zhengzhou)–ลั่วหยาง (Luoyang)–

ซีอาน (Xian)—Silk Road

 

17 – 22  กันยายน / September  2560/2017 

6วัน/5คืน

 

วิทยากร:  สมฤทธิ์  ลือชัย  –  ทรงเกียรติ์  กุลวุฒิวิลาศ

 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ : บรรยายพิเศษ สุสานพระเจ้าตากสินมหาราช

 

ท่านละ 45,900 บาท

 

ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่

คุณกิตสุนี  (ต่าย)

โทร./โทรสาร  098-257-6867 ,

02-424-5768 , 02-433-8713 ,

e-mail:  taikitsunee@gmail.com

Line ID: textbooks2509

 

โปรแกรมซัวเถา เท่งไฮ่ เจิ้งโจว ลั่วหยาง ซีอาน 17-22 กย.60

ใบสมัคร ซัวเถา เท่งไฮ่ ซีอาน 17-22 ก.ย .60