ตามเส้นทางสู่สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เนื่องในโอกาสครบรอบ 250 ปี: 2310-2560 การเสียกรุงศรีอยุธยา

กับ การสถาปนากรุงธนบุรี

The Fall of Ayutthaya and the Rise of Thonburi: 1767-2017

 

ตามเส้นทางสู่สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ณ แต้จิ๋ว ซัวเถา และทัศนศึกษานครโล่วหยาง ของราชวงศ์ฮั่น

กับ นครซีอาน ของราชวงศ์ถัง

ตามรอยพระถังซัมจั๋ง จุดเริ่มต้นเส้นทางสายแพรไหม

 

 

King Taksin’s Tomb and Louyang-Xian
ทัศนศึกษาสุสานพระเจ้าตากสินมหาราช

ซัวเถา (Shantuo)–เท่งไฮ่ (Chenghai)–

เจิ้งโจว (Zhengzhou)–ลั่วหยาง (Luoyang)–

ซีอาน (Xian)—Silk Road

 

17 – 22  กันยายน / September  2560/2017 

6วัน/5คืน

 

วิทยากร:  สมฤทธิ์  ลือชัย  –  ทรงเกียรติ์  กุลวุฒิวิลาศ

 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ : บรรยายพิเศษ สุสานพระเจ้าตากสินมหาราช

 

ท่านละ 45,900 บาท

 

ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่

คุณกิตสุนี  (ต่าย)

โทร./โทรสาร  098-257-6867 ,

02-424-5768 , 02-433-8713 ,

e-mail:  taikitsunee@gmail.com

Line ID: textbooks2509

 

โปรแกรมซัวเถา เท่งไฮ่ เจิ้งโจว ลั่วหยาง ซีอาน 17-22 กย.60

ใบสมัคร ซัวเถา เท่งไฮ่ ซีอาน 17-22 ก.ย .60