รายชื่อหนังสือ >> หมวดหมู่หนังสือ >> ภาษาและวรรณคดี

ภาษาและวรรณคดี

LinkToThaiLISดาวน์โหลดวิธีการใช้งาน

ความเป็นมาของคำสยาม ไทย ลาวและขอม ประวัติการประพันธ์นวนิยายไทย วรรณคดี ภาษาศาสตร์
ชุดชีวิตและงาน น.ม.ส วรรณคดีเปรียบเทียบ วรรณกรรมละครของ แบร์ทอลท์ เบรคชท์ การศึกษาเชิงวิจารณ์ มหาชาติลานนาการศึกษาในฐานะที่เป็นวรรณคดีท้องถิ่น
นวนิยายฝรั่งเศสยุคใหม่ ชีวิตและงานของ อังเดร มาลโรซ์ นักคิดนักเขียนชาวฝรั่งเศส การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต นี่ เสียมกุก
หลวงวิจิตรวาทการกับบทละครประวัติศาสตร์ อันล่วงละเมิดมิได้ คุณค่าและลักษณะเด่นของวรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น พ.ศ.2325-2394 ยี่สิบสี่ดวงตา
วิเคราะห์รสวรรณคดีไทย