30ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน 600ปี ซำปอกง

30ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน 600ปี ซำปอกง [1/6]

 

30ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน 600ปี ซำปอกง [5/6]

 

30ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน 600ปี ซำปอกง [6/6]