รายชื่อหนังสือ >> หมวดหมู่หนังสือ >> ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์

LinkToThaiLISดาวน์โหลดวิธีการใช้งาน

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์การเมืองเวียดนาม ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เล่ม 1 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เล่ม 2
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจทวีปยุโรปจากยุกดึกดำบรรพ์ถึงค.ศ.1750 รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามและสงครามแปซิฟิก ประวัติศาสตร์ลาว พม่า ขบวนการนักศึกษากับประวัติศาสตร์อันระทึกใจ
การเกษตรญี่ปุ่นจะอยู่รอดหรือไม่ ญี่ปุ่น-ไทย-อุษาคเนย์ ญี่ปุ่น ฝ่าวิกฤตสู่อนาคต ร.๕ เสด็จอินเดีย
ประวัติศาสตร์อีสาน ประวัติศาสตร์นิพนธ์ตะวันตก ขุนนางอยุธยา ประวัติศาสตร์กัมพูชา
ญี่ปุ่นสมัยโชวะ ประวัติศาสตร์บอกเล่าจากพ่อสู่ลูก ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยจนถึง พ.ศ.๒๔๘๔ ประวัติศาสตร์ไทยสมัย พ.ศ.2352-2453 ด้านเศรษฐกิจ ข้าว ในเศรษฐกิจไทย
ประวัติคลองรังสิตการพัฒนาที่ดินและผลกระทบต่อสังคม จักรวรรดินิยมญี่ปุ่นปัจจุบันระบบวงไพบูลย์มหาเอเชียบูรพา การปกครองและการบริหารของไทยสมัยโบราณ การปฏิวัติสยาม พ.ศ.2475
2475 และ 1 ปี หลังการปฏิวัติ ประวัติการเมืองไทย 2475-2500 ความเป็นมาของทฤษฎีแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ไทย ผู้บัญชาการชาวพุทธ
ลำดับเหตุการณ์ทางการเมืองการปกครองไทย 2475-2535 ธรรมศาสตร์กับการเมือง รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย การเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ของชนชั้นผู้นำไทยตั้งแต่รัชกาล๔-พ.ศ.๒๔๗๕
ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น 600 ปี 3 ทศวรรษ14 ตุลา กับประชาธิปไตยไทย ธรรมศาสตร์และการเมืองเรื้องพื้นที่ การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ พิมพ์ครั้งที่3
รัฐในพม่า ชุมชนจินตกรรม ข้าวกับมนุษย์-นิเวศวิทยาทางการเกษตรในเอเขัยอาคเนย์ มอญ-เขมรศึกษา
ความเป็นมาของคำสยาม ไทย ลาวและขอม พระยาสุริยานุวัตร (เกิด บุนนาค) การเคลื่อนไหวของยุวสงฆ์ไทยรุ่นแรก พ.ศ.2477-2484 ประวัติการประพันธ์นวนิยายไทย
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย เล่ม ๑ ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย เล่ม ๒ บทวิเคราะห์ว่าด้วยการศึกษากับปัญหาสภาวะความรู้มนุษย์ รักเมืองไทย เล่ม 1
ความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการระหว่างจีนกับไทย From Japan to Arabia-Ayutthaya’s Maritime Relations with Asia โครงสร้างสังคมของชาวนาไทย โครงสร้างสังคมญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น-การก่อตัวเป็นชาติใหม่ ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยใหม่ ประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย ประวัติศาสตร์มาเลเซีย
ประวัติศาสตร์ยุโรป ค.ศ.1494-1789 ประวัติศาสตร์อาหรับและกำเนิดอิสลาม ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ พระศรีมหาโพธิ์
วิวัฒนาการทุนนิยมของญี่ปุ่น เวียดนามหลัง 1975 ศาสตราจารย์อิฌิอิกับกึ่งศตวรรษเส้นทางไทยศึกษา สิทธิมนุษยชน-เกณฑ์คุณค่าและฐานความคิด
เอเชียตะวันออกยุคใหม่ เล่มหนึ่ง เอเชียตะวันออกยุคใหม่ เล่มสอง เอเชียตะวันออกยุคใหม่ เล่มสาม เอเชียตะวันออกยุคใหม่ เล่มสี่
อยุธยา-บรรณานุกรม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การสถาปนาพระราชอำนาจนำในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การค้าทางเรือสำเภาจีน-สยามยุคต้นรัตนโกสินทร์ การค้าสังคโลก
สังคมชนบทและภาคเศรษฐกิจข้าวของไทย 2475 การปฏิบัติสยาม จอมพล ป.พิบูลสงคราม กับการเมืองไทยสมัยใหม่ ไทย-พม่า-ลาวและกัมพูชา
ประชาธิปไตยในอเมริกา 1 ประชาธิปไตยในอเมริกา 2 ประวัติศาสตร์พม่า สังคมไทย ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๔๑๖
การสร้างชาติมาเลเซียและสิงคโปร์ เจ้าสัว ขุนศึก ศักดินา ปัญญาชนและคนสามัญ ประวัติการเมืองไทยสยาม พ.ศ.2475-2500 ฟิลิปปินส์ จากสงครามโลกครั้งที่ 2 สู่พลังประชาชน
อยุธยา ประวัติศาสตร์และการเมือง อวสาน สมบูรณาญาสิทธิราชย์ในสยาม นี่ เสียมกุก หลวงวิจิตรวาทการกับบทละครประวัติศาสตร์
อันล่วงละเมิดมิได้ การเงินและการธนาคารในประเทศไทย